Wednesday, 27 June 2012

ค่ารถ บขส ไปเชียงใหม่ สายเหนือ

บริษัทขนส่งจำกัด 999,99
(สถานีขนส่งหมอชิต2)
02-936-2841-48,02-936-2852-66 ต่อ 442,311
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1451
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
09.00,20.00,21.00(Mild Bus) ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง
21.40 ม.1 (ข) ชั้นเดียว จำนวน 40 ที่นั่ง
23.00 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
05.40,07.25,08.50,10.30,12.30,14.30 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 13 กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน
18.30 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
17.50 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

บริษัทนครชัยแอร์
หมอชิต 02-936-0009
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=49
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
Gold Class VIP 32 ที่นั่ง
First Class VIP 21 ที่นั่ง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ลำดับ เวลาออก เวลาถึง ประเภทรถ
1 09.00 18.30 Gold Class
2 10.30 20.00 First Class
3 12.00 21.30 Gold Class
4 19.00 04.30 Gold Class
5 19.30 05.00 Gold Class
6 20.00 05.30 Gold Class
7 20.20 05.50 First Class เฉพาะ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
8 20.30 06.00 Gold Class
9 21.00 06.30 Gold Class
10 21.15 06.45 Gold Class
11 21.20 06.50 First Class เฉพาะ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
12 21.30 07.00 Gold Class
13 21.45 07.15 Gold Class
14 22.00 07.30 Gold Class
15 22.20 07.50 First Class
16 23.00 08.30 Gold Class เฉพาะ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
17 23.30 09.00 Gold Class เฉพาะ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

บริษัทสมบัติทัวร์
สำนักงานอู่สุคนธสวัสดิ์,วิภาวดี,หมอชิต
Call Center 02-7921444
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=46
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
หมอชิต--วิภาวดี--ถึง--มาตรฐานรถ
07.00 07.20 16.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
08.00-------17.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
09.00 09.20 18.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ)
09.20 09.40 18.50 วีไอพี(ก)
10.00 10.20 19.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
13.00 12.00 22.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
14.00 13.00 23.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
16.00-------01.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
18.00-------03.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-----19.00--04.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ)
19.25-------04.55 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
20.10-------05.40 ปรับอากาศพิเศษ(พ)**
20.25-------06.05 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-----20.30--06.00 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.00-------06.30 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
21.15-------06.45 ปรับอากาศพิเศษ(พ)
-----21.30 07.00 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
-----21.35 07.05 วีไอพี(ก)
22.05------07.35 ปรับอากาศชั้น 1(ข)
**วันศุกร์และวันอาทิตย์เที่ยวนี้เป็น Lady Bus

บริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์
(หมอชิต2) 02-9543601-7
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=47
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
20.00 ม.1พ. ,20.10 ถึง 05.50 ม.1พ,ม.4พ

บริษัทนิววิริยะยานยนต์
(หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=78
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
08.30 18.30 ม.4.พ ( vip 32 ที่นั่ง )
10.00 20.00 ม.4.ข (ปรับอากาศชั้น 1)
19.00 05.00 ม.4.ข (ปรับอากาศชั้น 1)
20.20 06.20 ม.4.พ (vip 32 ที่นั่ง )
21.05 07.05 ม.4.ข (ปรับอากาศชั้น 1)

สาย 13 กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน
07.00 19.30 ม.4.ข (ปรับอากาศชั้น 1)
16.30 05.00 ม.4.พ ( vip 32 ที่นั่ง )
17.45 06.15 ม.4.ข (ปรับอากาศชั้น 1)
19.45 08.15 ม.4.พ ( vip 32 ที่นั่ง )

บริษัทชาญทัวร์
(หมอชิต2) 02-9363282
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=44
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1พ,ม.4พ
09.00 20.00 20.30 21.15

บริษัทพรพิริยะทัวร์
หมอชิต 02-936-3554,02-936-2939
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=260
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1พ 28,30,ม.1ข
08.00 น. ม1ข
19.30 น. ม1ข
20.30 น. ม1พ
21.15 น. ม1พ

บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์
หมอชิต 02-936-4275
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=76
สาย 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-ลำปาง-เชียงใหม่
1 07.00 ม.1ข
2 10.45 ม.1ข
3 18.45 ม.1ข

บริษัทรุ่งประเสริฐทัวร์
(หมอชิต 2 ) 02-936-3638-9
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=74
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1ข 30 ที่นั่ง
ออก 20:00 น. ถึง 05:00 น.

บริษัทชัยสิทธิ์ทัวร์
หมอชิต 02-936-3553
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1778
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ VIP32,ม.1ข
07.00,18.30,19.30,20.00,20.30

บริษัททันจิตต์ทัวร์
หมอชิต 02-9363210-3
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=45
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1ข
08.00,19.30,19.45,20.00,20.30

บริษัทอินทราทัวร์
หมอชิต 02-936-2492-3
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=251
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ป.1
08.30,09.30,15.30,19.30,20.00,20.30,21.00

บริษัทวิริยะทัวร์
หมอชิต 2 โทร. 02-9362827
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=257
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1ข,ม.4ข

บริษัทเอื้องหลวงล้านนาทัวร์
หมอชิต 02-9364069
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1779
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ม.1ข
20.30 ม.4พ

บริษัทศรีทะวงค์ทัวร์
หมอชิต 02-936-2982-3
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=5125
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.4ข

บริษัทบุษราคัมทัวร์
หมอชิต 02-936-0483,029360772,02-9364247
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=300
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข

บริษัทแอมบาสเดอร์ทัวร์
หมอชิต 02-936-3481
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=2797
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ป.1
16.30,20.30

บริษัทเชิดชัยทัวร์
หมอชิต 02-9360198
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=51
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.1ข,ป.2
07.45,10.30,13.00,18.20 ป.2
09.00,15.00,19.30,20.30,21.00 ม.1ข


สอบถามเรื่องเวลาดูอีกทีคับ
ค่าโดยสาร
สายที่ 18 กรุงเทพฯ (ข)-เชียงใหม่
(ผ่านนครสวรรค์)
มาตรฐาน 1,4 ก 806 บาท
มาตรฐาน 1,4 พ 605 บาท
มาตรฐาน 1,4 ข 518 บาท
มาตรฐาน 2,4 ค 403 บาท

สายที่ 1 กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ (ผ่านพิษณุโลก)
มาตรฐาน 1 ข 527 บาท

No comments:

Post a Comment